Velferd

Som ansatt i Bergen kommune får du tilgang til en del velferdstjenester.

Bedriftsidrettslaget

Bedriftsidrettslaget skal være en miljøskapende møteplass på tvers av etater og avdelinger og er et tilbud til alle ansatte i Bergen kommune. Bedriftsidrettslaget har mange tilbud. Kommunens medarbeidere finner informasjon om tid, sted og kontaktpersoner på intranettet Allmenningen (krever innlogging med ID-porten).

Her er en oversikt over bedriftsidrettslagets tilbud:

 • Aerobic
 • Bowling
 • Stoltzen opp
 • Golf
 • Håndball damer
 • Innebandy
 • Orientering
 • Svømming
 • Sykkel
 • Squash
 • Bordtennis
 • Fotball 
 • Klatre- og Fjellsportgruppen
 • Turgruppen 
 • Volleyball

Musikkkorps

Bergen Brandkorps er et korps for ansatte i Bergen kommune.

Kultur

Med ujevne mellomrom får ansatte i kommunen tilbud om billetter til redusert pris på forestillinger, utstillinger og idrettsarrangement. Dette annonseres ved oppslag og på intranett