Gå tilbake til:
Du er her:

Rammeplan for SFO

Sammen i vennskap, lek og læring.


Skolefritidsordningen (SFO) er en viktig sosial arena for mange barn. Bergen kommune skal ha et SFO-tilbud som er inkluderende, møter barna og foreldrenes forventninger og som sikrer en høy grad av tilfredshet med ordningen.

For første gang legges det nå frem en rammeplan som definerer innholdet, organiseringen og kvalitetsutviklingen av SFO i Bergen. Rammeplanen utgjør en viktig del av «Bergensmodellen» for SFO og bygger på saken «Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune» og på kvalitetsutviklingsplanene for barnehage og skole, «Sammen for kvalitet – lek og læring» og «Sammen for kvalitet – læring.»