Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Apeltun skole 2020-2021

Helsesykepleier Inger Wergeland Tilstede : Mandag, onsdag og torsdag Telefon: 53034130 og mobil : 40812475 inger.wergeland @bergen.kommune.no / helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.  Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten hos oss har ikke lege tilknyttet skolen. En felles skolelege tar skolestartundersøkelser på Nesttun helsestasjon, og er en samarbeidspartner for helsesykepleier.

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom.

Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen – «Åpen dør».

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, undervisning, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten).

Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten, og kan henvise til Barne- og fam. hjelpen. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. 

Velkommen til skolehelsetjenesten på Apeltun skole!