RSS

Råd og utvalg

Håndbok for foreldreengasjement på Apeltun skole

FAU har laget en håndbok med informasjon om hva det innebærer å være trinnkontakt og FAU-representant, samt hva foreldregruppene på de ulike trinn har ansvar for i løpet av et skoleår.

Referat fra FAU-møter 2023-2024

Her finner du referat fra FAU-møtene skoleåret 2023 - 2024