Bruk av Ipad i praksis
Nye ord

Digital praksis. Bruk av Ipad i språk- og arbeidspraksis

I 2019 og 2020 samarbeidet Bergen Læringssenter (da Nygård skole) og Ny sjanse (NAV) om utprøving av Ipad i opplæringen for deltakere med med ingen eller liten skolebakgrunn.

Problemstillingen var: «Hvordan kan iPad brukes som
støtte for utvikling av muntlige ferdigheter hos spor 1-deltakere i praksis?». Prosjektet tok for seg Digital praksis ved læringssenteret og Ny sjanse, kvalifiseringssenter for innvandrere. Prosjektansvarlig var Bergen kommune som fikk økonomisk støtte til prosjektet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  Med oss for å ha et vitenskapelig blikk på prosjektet, har vi hatt  Silje Ragnhildstveit, Høyskolen Vestland.
Fokus har vært på spor 1-deltakere som lærer norsk som andrespråk, utvikling av deres muntlige ferdigheter og bruk av iPad.

Vedlagt ligger metodisk veiledning  og en digital bok med eksempler på oppgaver.