RSS

Prøver

Statsborgerprøven

Bergen læringssenter arrangerer statsborgerprøven fire ganger i året.

Samfunnskunnskapsprøve

Bergen læringssenter arrangerer prøve i samfunnskunnskap fire ganger i året.