RSS

Prøver

Samfunnskunnskapsprøve

Bergen læringssenter arrangerer prøve i samfunnskunnskap fire ganger i året.