.
.

Bergen Læringssenter

Bergen Læringssenter er et opplæringssenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap.

Vårt mål er å hjelpe dem som kommer til oss å mestre det norske språket og til å forstå det norske samfunn og kultur bedre, slik at de kan delta i samfunns- og arbeidsliv.

På skolen går elever fra hele verden. Gjennom tilpasset undervisning prøver vi å møte eleven og deltakeren på deres ståsted. Vi ønsker å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte, uavhengig av hvilken språklig bakgrunn, alder, skolebakgrunn eller utdannelse.

Samtlige lærere på Bergen Læringssenter har godkjent lærerutdanning med spesialisering innenfor norsk som andrespråk.

Bergen læringssenter er en av byens største skoler. I august 2023 er tallet ca 1500 deltakere, og det estimeres at vi i utgangen av året vil ligge på ca 1700. Økningen skylles stort sett tilstrømningen av ukrainske flyktninger.

Vi holder til i to bygg i Bergen sentrum. I Lars Hilles gate 16  og Teatergaten 34. I tillegg åpnet vi i januar 2023 en tredje avdeling i Kanalveien 88 på Minde. På denne er det kun ukrainske deltakere.

Våren 2024 skal hele skolen samles og flytte til Bergen Inkluderingssenter på Landås (den gamle lærerhøyskolen).