RSS

Samfunnskunnskap 75 timer

75 timer samfunnskunnskap

Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap tilbyr 75-timerskurs i samfunnskunnskap. Undervisningen er på et språk som deltakerne forstår.

Selvstudium

Hvis du ikke kan delta på kurs, kan du lese på egenhånd og ta prøven. Når du har bestått prøven, kan du søke om fritak fra de 50/75 timene.