Gå tilbake til:
Du er her:

Norskprøver A1-A2, A2-B1, B1-B2

Diverse info

Kompetanse Norge

Norskprøver

Dette er nasjonale prøver. De avvikles 4 ganger i året og oppmelding til prøvene er ca. to måneder før avvikling. Prøvene er digitale.

Prøvene består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er igjen delt i tre deler; lytteprøve, leseprøve og skriftlig. I følge det nye systemet må du ta hele prøven, både muntlig og skriftlig, ved første gangs oppmelding. Du  kan senere ta den delen av prøven (muntlig, lytte, lese eller skriftlig) som du ønsker å forbedre enkeltvis.

Pris
Hvis du er betalingselev, eller du har tatt prøven før, må du betale for den.
Hele prøven samle (skriftlig og muntlig): Kr. 1600,-
Kun muntlig: 1000,-
Hele den skriftlige delen: 1000
Delprøvene:
Lytte: 500,-
Lese: 500,-
Skrive: 500,-

Merk at det er bare når du ønsker å ta prøven en gang til at du kan ta deler. Første gangen meldes du opp til hele prøven.

Hvis du har rett på gratis opplæring, og det er første gang du tar prøven, melder du deg opp gjennom lærer. Du har altså rett på en gratis prøve i løp av opplæringen.
Må du betale for prøven, melder du deg opp på nettet. NORSKPRØVER, DATO OG PÅMELDING