Personvern
Bilde: Adobe Stock

Personvern i Bergen Vann

Bergen Vann sørger for rent vann til folk og fjord. Det betyr at vi gir Bergens befolkning rent vann i springen og sørger for å rense avløpsvannet.

For å kunne betjene deg som abonnent på best mulig måte, er det nødvendig å få tilgang til opplysninger om deg. Vi tar personvern og informasjonssikkerhet på alvor, og her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker de til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, personnummer, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Bergen Vann er ansvarlig for håndtering av personopplysninger som samles inn og følger personopplysningsloven i behandlingen av dine personopplysninger.

Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) 

Hvilken informasjon samler vi om deg?

  • Navn, personnummer og adresse
  • Noen ganger også e-post og telefonnummer

Hva brukes informasjonen til?

  • Navn, personnummer og adresse samles alltid inn for å entydig identifisere deg som kunde og for å ivareta abonnementsforholdet. I søknadsbehandlingen må vi vite navn på tiltakshaver og hjemmelshaver, hvilke foretak som skal utføre jobben og adressen på disse. Vi trenger også denne informasjonen for å vite arealet på din bolig ved utregning og beregning av gebyr.
  • E-post og telefonnummer trenger vi for å kunne kontakte deg ved for eksempel utbedringer eller om du skal melde inn feil via Vaktsentralen

Sørg for at vi har den riktige kontaktinformasjonen din:  Kan vi nå deg?

Hvordan lagres informasjonen?

Alle personopplysninger blir lagret i våre kartbaserte fagsystemer eller i et av våre sak/arkivsystemer. Dataene sendes eventuelt over det interne datanettverket til Bergen kommune sitt økonomisystem

Hvem har tilgang til dataene dine?

Det er kun saksbehandler, samt merkantilt personell i Bergen Vann og Bergen kommune som har tilgang til dataene dine. Våre systemer er tilgangsbasert slik at det kun er de som har tjenstlig behov som har tilgang. 

Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon. Noen opplysninger slettes etter en viss tid dersom vi ikke lenger har tjenstlig behov for dem.

Les mer her: Bergen kommune - Personvernerklæring for Bergen kommune

Taushetsplikt

Alt personell som har tilgang til dine data har taushetsplikt og har signert taushetserklæring. De har også gjennomgått kurs i personvern og informasjonssikkerhet, samt etiske retningslinjer.