Gå tilbake til:
Du er her:

Digital vgs-messe onsdag 20.01.2021 kl 17:00-19:00

Invitasjon til informasjonskveld om videregående opplæring for ungdomsskolene i Arna og Åsane

Onsdag 20.01.20 inviterer vi til en felles digital informasjonskveld. Denne skal være for 10.trinnselevene fra alle ungdomsskolene i Arna og Åsane, og deres foresatte. Vi ser det som viktig og positivt at elever og foresatte logger seg på sammen denne kvelden. Da får dere felles informasjon og kan snakke videre om det dere har hørt i etterkant av informasjonsmøtet.


8 videregående skoler gleder seg til å fortelle dere mer om hva de har å tilby, og både Åsane VGS, Knarvik VGS, Amalie Skram VGS, Garnes VGS, Tertnes VGS, Langhaugen VGS, Osterøy VGS og Sandsli VGS stiller med representanter på informasjonskvelden.


Det blir parallelle informasjonsrunder i ulike digitale rom, der de videregående skolene presenterer sine tilbud i økter på 15 min. Det vil begynne en ny informasjonsøkt hver halvtime, fra klokken 17.00-18.30. Mellom hver økt settes det av 15 min til spørsmål og forflytning mellom rommene.

De største videregående skolene fordeler seg på flere rom for å kunne spisse informasjonen om de ulike utdanningsprogrammene de tilbyr.
Til sammen kan den enkelte elev velge fire ulike økter i løpet av kvelden. Det er viktig å planlegge i forkant slik dere får best mulig utbytte. Se oversikt over skoler og utdanningsprogram i eget dokument.
- Økt 1 Klokken 17.00
- Økt 2 klokken 17.30
- Økt 3 klokken 18.00
- Økt 4 klokken 18.30

Med vennlig hilsen rådgivere og avdelingsledere på ungdomsskolene i Arna og Åsane