Kontakt

Om oss

Byantikvaren skal bidra til at Bergen kommunes særpregede historiske kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner tas vare på og løftes frem som viktige ressurser i byutviklingen.

Les mer om oss

Tema