Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

"Identitet med særpreg" – Kulturmiljøplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Byrådet legger forslaget til planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3) ut til offentlig høring.

Kulturmiljøplanen: Fra digitale høringsmøter i bydelene

Ny kulturminneplan har vært på høring. Fra 13. april arrangerte vi digitale høringsmøter bydel for bydel. Møtene var åpne for alle. Se når det var møte for din bydel.

Identitet med særpreg — kulturminnestrategi for Bergen

Kulturminnestrategien «Identitet med særpreg» utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument.