RSS

"Identitet med særpreg" – Kulturmiljøplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Bystyret har vedtatt kulturminnestrategien (1), planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3).

Kulturminnestrategi for Bergen

Kulturminnestrategien «Identitet med særpreg» utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen, og er kommunens viktigste kulturminnepolitiske dokument.

Kulturmiljø i bydelene

For hvert av områdekapitlene i kulturmiljøplan finnes det en oppsummering av verneverdiene og føringer for videre utvikling.

Kulturmiljøplanen: Fra digitale høringsmøter i bydelene

Ny kulturminneplan var på høring våren 2021 og det ble arrangert digitale høringsmøter bydel for bydel. Møtene var åpne for alle. Her kan du se introduksjonsvideo fra møtet for din bydel.