Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byantikvaren skal bidra til at Bergen kommunes særpregede historiske kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner tas vare på og løftes frem som viktige ressurser i byutviklingen.

Byantikvaren er kommunens kulturmiljøfaglige etat og ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning, som kommunens forpliktelser knyttet til forvaltningen av verdensarvstedet Bryggen.

Vi arbeider også for å styrke og bevare verdensarvverdiene knyttet til Bryggen og verdensarvstedets sentrale plass i den historiske byen. Etaten gir faglige råd i saker etter plan- og bygningsloven og deltar aktivt gjennom hele planprosessen for arealplansaker.

Byantikvaren har også en rådgivningstjeneste ovenfor innbyggere som ønsker faglige råd om bevaring og om nye tiltak knyttet til kulturminner- og kulturmiljø.