Valg

Bystyrets kontor er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de ulike typer valg og eventuelle folkeavstemminger i Bergen kommune.

Valgoppgavene er ikke de samme i valgår og mellomvalgår. I valgår tilrettelegges og utstyres lokaler for forhåndsstemmegivningen, valgdagen og valgoppgjøret. Valgmedarbeidere rekrutteres og læres opp, og det informeres om hvem som kan stemme, når og hvor. I mellomvalgår evalueres erfaringene fra foregående valg, og rutiner videreutvikles og oppdateres. Valgdatasystemene evalueres særskilt. Behov for endring i valgdistriktene og bruk av alternative valglokaler vurderes ut fra kriteriet om universell utforming. Valgutstyr og valgmateriell oppgraderes.

Valg har en egen side hvor du finner informasjon om valg generelt, og tidligere valgresultater fra kommunen. I valgår oppdateres siden med informasjon om tid og sted for å avlegge stemme ved det aktuelle valget.

Les mer om valg i Bergen her

Kontakt
Ida Rambech, rådgiver
Tlf: 900 94 109
E-post: Ida.rambech@bergen.kommune.no