RSS

Om oss

Organisasjonskart

Her kan du se hvordan bystyrets kontor er organisert.

Drift av politiske utvalg

Kjerneoppgavene til Bystyrets kontor er å forberede og avvikle møter i bystyret, bystyreutvalgene og andre faste utvalg i bystyret.

Vielser

Bystyrets kontor administrerer borgerlige vielser i Berge kommune.

Tilrettelegger for folkevalgte

Bystyrets kontor sørger for at kommunens folkevalgte har tilstrekkelig informasjon om politiske prosesser, saker og beslutninger.

Vedlikehold og utvikling av det politiske styringssystemet

Området omfatter utredning, saksproduksjon, informasjon og folkevalgtopplæring.

Administrative fellesfunksjoner

Kontorets administrative fellesfunksjoner er økonomi, personal, informasjon og IKT.

Valg

Bystyrets kontor er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de ulike typer valg og eventuelle folkeavstemminger i Bergen kommune.