Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjeneste

Christi Krybbe skoler har fått ny helsesykepleier

Onsdag 12. august fikk Christi Krybbe skoler ny helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten er i drift ved Christi Krybbe skoler.

Skolehelsetjenesten er i drift ved Christi Krybbe skoler. Elever og foresatte er velkommen til skolehelsetjenestens kontor.

Corona-utbrudd og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomhet grunnet Corona-utbruddet, men følger opp enkeltelever i tråd med prioriteringer.