Har du et barn som skal begynne på Damsgård skole august 2023

Velkommen til alle dere som har barn som skal begynne hos oss til høsten. Vi gleder oss til å bli kjent med dere. Dere har allerede fått noen skriv fra oss og flere vil komme.

Først sendte vi ut varsel om skoleplass. Før vinterferien sendte vi ut vedtak om skoleplass. Om noen uker vil vi sende ut innskrivingsbrev. 

Dersom ditt barn skal på Damsgård skole trenger du ikke å svare på vedtaket. Om du ikke har mottatt et vedtak om skoleplass fra oss, betyr det at ditt barn er registrert på en annen skole. Dersom du/dere mener det er gjort noe feil, anbefaler vi at dere tar kontakt med den skolen som har sendt vedtaket.

Skole og barnehagene i nærområdet har tett samarbeid. I februar hadde vi et samarbeidsmøte her på skolen. Utover våren vil ha flere møter. Vårt samarbeid er styrt av en årsplan vi har utarbeidet i fellesskap.

Skolestartere som går i nærbanehagene vil i løpet av våren besøke skolen i barnehagetiden. 

Vi ønsker også å få besøk av skolestartere som ikke går i barnehage i nærområdet. Da ønsker vi at dere tar kontakt med skolen for å avtale tidspunkt.

 Viktige treffpunkter fremover:

  • Foreldremøte for foresatte til skolestartere er 31.mai 2023 kl. 18.00 – 20.00 i gymsalen på Damsgård skole.
  • Førskoledag er 1. juni kl. 09.00 – 11.00. Skolestartere følges av foresatte. Innkalling kommer. Skolen ordner skrivesaker.  Barna trenger ikke pennal.
  • Første SFO-dag er 1.august.
  • Første skoledag er 17. august.
  • Innskrivningsskjema 1.trinn finner du  her
     

Informasjon om SFO og påmelding finner du her

All informasjon fra Bergen kommune sendes via digital postkasse (for eksempel digipost.no).