RSS

Skolens planer

Sosial kompetanseplan - plan for helhetlig arbeid med læringsmiljø på Eidsvåg skole og SFO

I Sosial kompetanseplan for Eidsvåg skole har vi samlet skolens tiltak og rutiner for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene.

Digitale ressurser på Eidsvåg skole

På Eidsvåg skole bruker vi en rekke digitale verktøy og ressurser.