Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Eidsvåg skole

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skader.

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi er trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre.

Vi tilbyr enkeltsamtaler og gir råd og veiledning. Vi har faste helsekonsultasjoner og tilbyr vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. Vi underviser også i forskjellige helsetema på de ulike klassetrinnene.

Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man ønsker en samtale. Eksempler på aktuelle tema i samtaler kan være trivsel på skolen/hjemme, kosthold, aktivitet, søvn, vekst, pubertet, vaksinasjon, syn, hørsel, mobbing, sorg, rus, identitet, triste tanker, stress, angst mm.

Helsesykepleier på skolen er Kristine Mangersnes.

Hun er tilstede på skolen mandager, onsdager og torsdager.

Hun kan kontaktes på mail: helsestasjoner.arna-asane@bergen.kommune.no

Hun kan også kontaktes på telefon 408 03 049.

Skolelege på skolen er Elisabeth Sterri Fjell.

Hun er tilstede onsdager kl 0745-1515 i følgende uker:

uke 35, uke 39, uke 43 og uke 47 i 2021

og uke 3, uke 7, uke 11, uke 19 og uke 23 i 2022.

Mer info om skolehelsetjenesten

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Barne- og familiehjelpen

Barne- og familiehjelpen er også en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Her møter man familieveiledere, psykologer og andre trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre. Dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre og ungdom selv kan ta direkte kontakt. Barne- og familiehjelpen har ulike tilbud til barn, unge og deres familier.

Kontaktinformasjon til barne- og familiehjelpen i Arna og Åsane er: bfh1@bergen.kommune.no eller på tlf. 40 80 73 01 mellom kl. 08.00-15.00

For mer info om barne- og familiehjelpen se link under. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen