RSS

SFO

Redusert SFO betaling 2023

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for et barnehage- og skoleår av gangen. Det er nå åpnet for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO for neste barnehage- og skoleår.

SFO- dag, 4. mai

Det var veldig hyggelig å kunne ønske velkommen førskolebarn med foresatte på SFO- ettermiddagsbesøk, torsdag 4. mai.