Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Kulturkarusell 2021- 22

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og er et kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO.

Lokale vedtekter for skolefritidsordningen ved Eidsvåg skole

Her finner dere de lokale vedtektene for SFO ved Eidsvåg skole.

"Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune"

Den helhetlige planen legger blant annet vekt på bedre samarbeid mellom SFO og skole, samt at flere barn skal få mulighet til å delta på SFO uavhengig av familiens økonomiske situasjon.