Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Kartleggingsprøver på 3. trinn ( uke 40, 42, 43)

Hvert år gjennomføres det kartleggingsprøver på 1. og 3. trinn. Prøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet, og i høst er det 3. trinn som gjennomfører kartleggingsprøvene i regning og lesing.

Om samtykker i Vigilo

Skal skolen dele kontaktinformasjonen din med skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU). Dette omfatter navnet ditt, telefonnummer og e-post-adresse, og trinn/klasse, må vi ha ditt samtykke til dette

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og skole - nå er vi i gang

Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå åpnet for skolen vår. Foresatte skal fra i dag kommunisere med skolen og SFO gjennom Vigilo foreldreportal eller Vigilo app.

Ny digital løsning for kommunikasjon mellom hjem og skole fra 9. juni

Bergen Kommune bruker Vigilo som digitalt oppvekstadministrativt system. Fra 9. juni åpner den tilhørende kommunikasjonsløsningen melder Bergen kommune.

Informasjon til foresatte om jod-tabletter og samtykkeskjema.

Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod.

De obligatoriske kartleggingsprøvene på småskoletrinnet

Hvert år gjennomføres det kartleggingsprøver på 1 - 4 trinn. Prøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet, men i vår av er det kun 1. trinn som gjennomfører kartleggingsprøvene i regning og lesing.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Eidsvåg skole vil gjennomføre elevundersøkelsen i uke 47/48. Dere finne utfyllende informasjon under.

Bygging av ny skole

OBAS VEST AS har kontrakten med Bergen kommune for bygging av ny skole og idrettshald. De ønsker god dialog med alle, og har opprettet en egen side der du til en hver tid kan følge med på arbeidene.