RSS

Siste nytt

Oppstartstider for første skoledag etter sommerferien.

Første skoledag etter sommerferien er torsdag 17. august. 2., 3., 4 og 5 trinn møter kl. 08.30 1., 6 og 7. trinn møter kl. 11.30 Vel møtt!

Velkommen til Eidsvåg skole for nye skolestartere 2023!

Vi har den glede å invitere alle 6. åringene som skal begynne på Eidsvåg skole i august 2023 sammen med foresatte til besøksdag på SFO torsdag 4. mai og førskoledag torsdag 8. juni.

Kartleggingsprøver på 1. trinn (ukene 10 - 18)

Hvert år gjennomføres det kartleggingsprøver på 1. og 3. trinn. Prøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet, og i vår er det 1. trinn som gjennomfører kartleggingsprøvene i regning og lesing.

Kartleggingsprøver på 3. trinn ( uke 40, 42, 43)

Hvert år gjennomføres det kartleggingsprøver på 1. og 3. trinn. Prøvene er i regi av Utdanningsdirektoratet, og i høst er det 3. trinn som gjennomfører kartleggingsprøvene i regning og lesing.

Om samtykker i Vigilo

Skal skolen dele kontaktinformasjonen din med skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU). Dette omfatter navnet ditt, telefonnummer og e-post-adresse, og trinn/klasse, må vi ha ditt samtykke til dette