Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Informasjon om grønt nivå på skolen og SFO fra tirsdag 18.01.

I Bergen kommune er det besluttet at skoler/SFO og barnehager skal være på grønt tiltaksnivå fra førstkommende tirsdag 18.januar.

Testing før skolestart 03.01.2022

Fra 1. januar blir ansatte i skoler og barnehager unntatt fra smittekarantene i arbeidstiden.

Digital hjemmeskole for 5.-10.trinn på alle kommunale grunnskoler i Bergen fra og med torsdag 16.12 og frem til juleferien, dvs. ut uke 51.

Byrådet vedtar i dag at det innføres digital hjemmeskole for 5.-10.trinn på alle kommunale grunnskoler i Bergen fra og med torsdag 16.12 og frem til juleferien, dvs. ut uke 51.

Gult smittevernnivå på Eidsvåg skole

Vi innfører gult nivå fra torsdag 16. desember på Eidsvåg skole. Under her vil dere finne informasjon om hva det betyr for vår skole.

Desember på Eidsvåg skole

For elevene våre er skoledagene nesten som normalt, men vi må fremdeles ha økt søkelys på smittevern. Ut fra dette kommer vi til å nedskalere det «vanlige» juleprogrammet noe.

Rivearbeidet pågår for fult.

Arbeidet med å rive deler av den gamle bygningsmassen på Eidsvåg skole er i gang, og du kan følge prosessen på nettet!

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Eidsvåg skole vil gjennomføre elevundersøkelsen i uke 47/48. Dere finne utfyllende informasjon under.

Oppdatering om smittesituasjon på 4.trinn

Her kommer en oppdatering vedrørende smittesituasjon ved Eidsvåg skole

Informasjon om rutiner for tildeling av skoleplass på ungdomstrinnet. 2021-2022

Det er utarbeidet egne rutiner for tildeling av skoleplass på ungdomsskolen. Du finner informasjonsskrivet som vedlegg i denne saken.

Halloween på 2. trinn

Fredag 29.10.21 hadde vi temadag på 2. trinn. Dagens tema var selvsagt halloween!