SFO 2. TRINN HØSTEN 2023

SFO 2. TRINN HØSTEN 2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen var gjeldende fra og med skoleåret 2022/2023.  I statsbudsjettet for 2023 er ordningen utvidet til også å gjelde for elever på 2. trinn fra og med skoleåret 2023/2024.

Utvidelse av ordningen er omtalt på Bergen kommunes hjemmeside: Dagens elever på 1. trinn vil få samme SFO-tilbud når de høsten 2023 begynner på 2. trinn:

Hel plass: 604 kroner per måned

Redusert plass: Gratis

Morgenplass: Gratis

Matpenger (310 kroner per måned) kommer i tillegg for hel og redusert SFO-plass.

Det er ikke nødvendig å søke SFO-plass på nytt. SFO-plassen løper til den sies opp eller eleven går ut 4. trinn. Det er mulig å endre plasstype på SFO. Dersom det er ønskelig å endre plasstype fra høsten 2023 er det mulig å søke om dette nå. Her finner du mer informasjon om endring av SFO-plass.