Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Enhet for aktivitet og mestring arbeider for trygghet og mestring for hjemmeboende som trenger bistand. Med beboernes behov i fokus vil vi medvirke til at de kan bo lenger hjemme.

Enhet for aktivitet og mestring har ansvar for hverdagsrehabilitering, responssenter, kommunal hjelpemiddelservice, (Hjelpemiddelhuset), miljøstuer, dagsenter, frivillighetskoordinatorer og støttekontakttjeneste.