Om oss

Enhet for aktivitet og mestring har en rekke ulike tilbud for hjemmeboende eldre. Vi ønsker at du skal være trygg i eget liv. Med dine behov i fokus vil vi medvirke til at du kan bo lenger hjemme.

Vi vet at du ønsker å klare deg selv, men også at du kan få behov for bistand i hverdagen. Våre tilbud og tjenester blir tilpasset deg, dine interesser og ditt behov for bistand. Vi har aktivitetstilbud og tjenester som er en-til-en eller i grupper der du kan bli kjent med andre med samme interesser som deg. 

Sammen skaper vi gode hverdager.

Du finner informasjon om våre tjenester i brosjyren under.

Enhet for aktivitet og mestring har ansvar for responssenter, kommunal hjelpemiddelservice, (Hjelpemiddelhuset), fellesstuer i omsorgsboliger, aktivitetssenter, frivillighetskoordinatorer og støttekontakttjeneste.

Under "Innbyggerhjelp" i menyen til vestre finner du lenker til mer informasjon om vedtaksbaserte tjenester i vår enhet.