Gå tilbake til:
Du er her:
Tilbudet er for tiden redusert på grunn av koronaviruset. Tilgjengelig personell fra de ulike avdelingene blir omdisponert til hjemmesykepleien og andre samarbeidsparter for å opprettholde nødvendig helsehjelp All aktivitet som drives av frivillige er avlyst. Kontakten mellom frivillighetskoordinatorer og frivillige opprettholdes via epost og telefon. Vi bistår de private og kommunale frivilligsentralene med å iverksette nye tilbud slik som telefonvenn.
Se hva som gjelder for de ulike tjenestene

Kontakt

Om oss

Enhet for aktivitet og mestring arbeider for trygghet og mestring for hjemmeboende som trenger bistand. Med beboernes behov i fokus vil vi medvirke til at de kan bo lenger hjemme.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp