Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Om Etat for bygg og eiendom

Etat for bygg og eiendom forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens eiendommer. Eiendomsmassen består av mer enn 1000 bygg på rundt 1,2 million kvadratmeter og 5000 ubebygde eiendommer.

Retningslinjer og krav i byggeprosjekter

Etat for bygg og eiendom (EBE) har utarbeidet dokumentserien "Retningslinjer og krav", som viser hvilke standardkrav som stilles til leveranser i våre byggeprosjekter.