Om oss

Etat for hjemmebaserte tjenester har ansvar for hjemmehjelp, døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, responssenter, dagaktiviteter og kommunal hjelpemiddelservice.

Etat for hjemmebaserte tjenester bidrar til at hjelpemidler blir en del av hverdagen, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er innført fritt brukervalg innen hjemmehjelp. Bergen kommune samarbeider med og følger opp private leverandører av hjemmehjelpstjenester.

Etat for hjemmebaserte tjenester skal yte tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, og retningslinjer fra Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Vår visjon er "Vår kompetanse – din trygghet", og visjonen bygger på følgende satsingsområder:

  • Brukermedvirkning – hva er viktig for deg?
  • Hjelp til selvhjelp - vi bidrar til at du mestrer din hverdag så du så langt som mulig kan være selvstendig.
  • Tilgjengelighet - du kan nå oss hele døgnet.