Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Fyllingsdalen sykehjem med inngangsparti, grønne trær og benker

Om oss

Fyllingsdalen behandlingssenter er et moderne senter med 151 plasser. Behandlingssenter innehar et korttidssenter, demenssenter og kompetansesenter for demens i Bergen kommune.

Korttidssenteret

Kortidssenteret har 96 plasser i tre avdelinger som ledes av avdelingsleder. Avdelingene har korttidsplasser for rehabilitering, akuttopphold, palliativ pleie og somatikk. Senteret har god legedekning.  Hver avdeling har 32 enerom. Det er tilgang til treningsrom i alle etasjer. Avdelingene har balkong og tilgang til hage fra andre etasje.

Velkomstbrosjyre – korttidsopphold Fyllingsdalen sykehjem

Margotstova

I sykehjemmets korttidsavdeling ligger Margotstova, som er plassert på avdeling K2B. Stuen er innredet med møbler og annet innbo fra ekteparet Margot og Alf Halseide som gav sin arv til Fyllingsdalen behandlingssenter. Stuen brukes av hele senteret, blant annet til kurs, foredrag, konserter og andre aktiviteter.

Demenssenteret

Demenssenteret har 55 by-omfattende spesialplasser fordelt på tre avdelinger og ledes av avdelingsleder. Demenssenteret har bogruppe for yngre personer med demens og forsterket skjermete boenheter  med egne sansehager. Avdelings for rusrelaterte skader er en del av Demenssenteret men er lokalisert på Melkeplassen.

Vi gir miljøbehandling i tråd med nasjonale anbefalinger og anvender metoder for personsentrert omsorg. Eksempler på slike metoder er VIPS-praksismodell og Marte Meo.  Avdelingen har forsterket bemanning og tverrfaglig høy kompetanse. Det utdannes Marte Meo-veiledere ved demenssenteret.

Kompetansesenter for demens

Kompetansesenter for demens i Bergen kommune er en ressursbase for kommunens ansatte, pasienter, pårørende og innbyggere uten tjenester. Kompetansesenter for demens består av rådgivere, Lynghaug aktivitetssenter for yngre personer med demens, musikkterapeuter for sykehjem og Hukommelsesteam for hjemmeboende.

Kompetansesenter for demens holder kurs, gir råd og veiledning som for eksempel pårørendekurs, samtalegrupper, individuell eller familierådgivning.

Hukommelsesteamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell som samarbeider med fastlegen, pårørende og den det gjelder. Etter avtale bistår teamet med kartlegging av demenssymptomer, råd/veiledning og kartlegging av hjemmesituasjon

Heltidskultur 

Fyllingsdalen behandlingssenter deltar i  Bergen kommunes heltidskulturprosjekt. Satsingen skal gi bedre kontinuitet og kvalitet på tjenester. Det er utarbeidet årsturnus med langvakter helg på noen avdelinger. Fagdekningen i helgene er styrket.

Ressurser

Fyllingsdalen behandlingssenter har eget kjøkken som lager varm middag hver dag. Det er tilbud om frisør og fotterapeut og stillerom for meditasjon og religiøse seremonier. Aktivitets- og frivillighetskoordinatorer har ansvar for aktiviteter og arrangementer. Aktivitetsplan legges ut på behandlingssenterets facebookside.

Henvendelser

Behandlingssenteret har besøkstider fra 13-15 og 17-19 hver dag.

Telefon:                               53 03 29 00
Resepsjon åpen                8.30 – 15.00 på hverdager. 
Utenom denne tiden må en kontakte den enkelte avdeling. 
Postmottak: fyllingsdalen.nyesykehjem@bergen.kommune.no

Korttidssenteret

Akutte omsorgsplasser, K2A/ B                      53 03 29 31/ 39
Korttidsavdeling, K3A/ B                                   53 03 29 45/ 54
Rehabilitering/korttid, K4A/ B                        53 03 30 25/ 31

Kompetansesenter for demens    53 03 29 75/ 76

Hukommelsesteam                                             53 03 29 78
Lynghaug Aktivitetssenter                                53 03 29 79

Demenssenteret

Forsterket skjermet avdeling, D2B/ C            53 03 29 82/ 86
Forsterket skjermet avdeling, D3B                  53 03 29 61
Bogruppe/korttid for yngre med demens, D3A   53 03 29 96

Avdeling for Rusrelaterte skader

Bo-gruppe sør 53036048

Bo-gruppe nord 53036040

 

Beliggenhet

Fyllingsdalen behandlingssenter ligger ved Lynghaugparken. Besøksadresse er Dag Hammarskjølds vei 98, 5144 Fyllingsdalen. Det er parkering i garasje som er åpen 0600-2200. Buss nr. 5 fra Bergen sentrum stopper like ved. Avdeling for rusrelaterte er lokalisert på Melkeplassen, Solhaugveien 19, 5161 Laksevåg. Buss nummer 19 stopper like ved.

Behandlingssenteret har besøkstider fra 13-15 og 17-19 hver dag.

Bilde av Margotstova med møbler, planter og bilder på veggene
Margotstova
Bilde: