Lurer du på om du selv eller en du er pårørende til kan ha symptomer på demens? Her finner du nyttig informasjon om demenssykdommen som for eksempel Bergen kommunes Hukommelsesteam.

Begrepet demens er en fellesbetegnelse for symptomer som rammer mentale ferdigheter, blant annet hukommelsessvikt, språkproblemer, handlingssvikt, desorientering for tid og sted og feilplassering av gjenstander.

Hver enkelt har sin personlige sammensetning av symptomene, slik at sykdommen kommer til syne på ulikt vis.

Hvorfor utrede symptomer på demens?

Ta kontakt med lege om du har symptomer på demens. Tidlig diagnostisering eller behandling kan reversere symptomer. Det har betydning for din livskvalitet, for eksempel hvordan du skal planlegge tiden framover. Ved utredning av demenssymptomene vil en kunne finne svar på hvilken type demens du eventuelt lider av. Deretter kan hensiktsmessige tiltak iverksettes og prøves ut.

Det er også viktig med tidlig utredning for å utelukke og oppdage sykdom som har demenslignende symptomer.

Vanligste årsaker til demens

De vanligste årsaker til demens er Alzheimers sykdom (ca. 60%), vaskulær demens (ca. 15-20 %), demens med Lewy-legeme (ca. 15%) og pannelapp-demens (ca. 5%).

Man kan for eksempel ha både Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Demens kan også forekomme ved en rekke andre sykdommer som for eksempel Parkinson sykdom eller andre mer sjeldne hjernesykdommer.

Hva kan gjøres?

Selv om det ikke finnes noen form for behandling som kan kurere Alzheimers sykdom i dag, er det mye som kan gjøres for å bidra til å opprettholde så god helse som mulig.

Det vil være betydningsfullt for den syke å kunne opprettholde ferdigheter lengst mulig og få tilrettelagt omgivelser for god livskvalitet. Aktivitetstilbud, fysisk aktivitet og riktig kosthold kan bidra til det. Videre er god pleie og omsorg vesentlig når det blir behov for det. Medisiner kan bidra til å forsinke symptomene hos enkelte.

Helsevesenet har en rekke ulike tilbud til personer med demenssykdom.

Kompetansesenter for demens

Kompetansesenter for demens er et lavterskeltilbud, som tilbyr informasjonsmateriell, råd og veiledning, samtalegrupper, pårørendekurs og oppfølging av hukommelsesteam. Se adresse og kontaktinformasjon til Kompetansesenter - demens og psykisk helse i eldre år.

Tilbud ved sykehusene

Ved sykehusene i Bergen er det også tilbud til personer med demens, som din fastlege kan henvise til ved behov:

Gratis tannlege

Mennesker med demens kan også ha krav på gratis tannlege, avhengig av hvor mye hjemmesykepleie du får. 

Tilbud du kan søke om

Personer med demens er forskjellige, og har ulike behov. Her er en liste med noen av tilbudene som kan være til hjelp for en person med demens. Dette er tjenester som krever en formell søknad.  Via fastlege, annet helsepersonell eller direkte til Etat for vurdering og rehabilitering kan du søke blant annet

Hjelpemidler

Dersom du trenger hjelpemidler kan lege, hjemmesykepleie eller ergo- og fysioterapeut henvise deg til NAVs hjelpemiddelsentral eller Bergen kommunes hjelpemiddelservice. Hvilken av disse du skal bruke, avhenger av hvilke hjelpemidler du trenger. Les mer om hjelpemidler her.

TT-kort

Personer med demens blir ofte isolert og har vanskelig for å komme seg rundt på aktiviteter og gjøremål. Hos fylkeskommunen kan du søke om transporttjenester, såkalt TT-kort, som gir deg muligheten til å reise med drosje eller spesialbil for rullestolbrukere.

Frivilligheten

Bergen har flere frivillige organisasjoner som jobber for at personer med demens skal ha det best mulig. Blant annet har Bergen demensforening samtalegrupper på kveldstid, musikkgruppe og demenskor. 

I tillegg satser Bergen kommune på å styrke frivillighetsarbeid, og har knyttet til seg frivillige til personer med demens som blant annet aktivitetsvenn og spisevenn.

Bergen kommune samarbeider med Bergen demensforening, Bergen Røde kors, Salem nærmiljøsenter, Møllaren frivilligsentral om Teatergaten kafé på Engensenteret. Den er  åpen hver torsdag. Mer informasjon: Aktiviteter i samarbeid med frivillige.

Det finnes også kulturaktiviteter for personer med demens, deres venner og familie - eksempler er kunstverksted, kor, åpen leseopplevelse og kunstøyeblikket.  

Nasjonale informasjonstilbud

Demenslinjen gir god informasjon om sykdommen: 23 12 00 40

Se aldringoghelse.no for:

  • «Møteplass for mestring», helgetreff for yngre personer med demens og ledsager
  • «Til å være ung», helgetreff for voksne pårørende 18-30 år
  • «Hvem ser meg», sommerleir for barn under 18 år
  • E-læringskurs for pårørende 

Vergemål og andre fullmakter

Kan det bli nødvendig å opprette verge? Se vergemal.no for informasjon om vergemål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt.  

Hukommelsesteamet består av helsepersonell med ulik fagbakgrunn som har god kompetanse på og erfaring med demens. Om du har symptomer på demens, kan teamet tilby utredning. Dette vil skje i samarbeid med fastlegen din. Teamet kan også kartlegge hjemmesituasjonen din, foreslå tiltak og gi deg råd og veiledning.

Hukommelsesteamet ønsker å komme tidlig i kontakt med deg og dine pårørende, slik at du kan leve best mulig med din demensdiagnose. 

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Du trenger ikke henvisning fra lege, og kan selv ta kontakt med teamet.

Hukommelsesteam hos Kompetansesenter for demens

Telefon:  53 03 29 78/99

Mandag - fredag fra kl.  09.00 til kl. 15.00.

Epost: demens@bergen.kommune.no