Gå tilbake til:
Du er her:

Covid 19 - mandag 13. september

Påvist smitte

Gimle oppveksttun skole har i dag mottatt melding om smitte på skolen. Med hjemmel i covid-19 forskriften § 4 skal en klasse og en gruppe i karantene i 10 dager etter nærkontakt, frem til og med 19. september. 

 1. Det er mulig å teste seg ut av denne karantenen etter 7 døgn, 16. september. (Ikke hurtigtest)
 2. Det er også mulig å teste seg ut av karantene med frivillig hurtigtester som distribueres av skolen. Ungdomsskoleelever skal gjennomføre fire tester. Mer informasjon om hvordan testen utføres får dere i forbindelse med henting av testene. I denne saken har skolen i samråd med smittesporingsteamet bestemt at testingen skal foregå tirsdager og fredager i uke 37 og 38. Informasjon er sendt på sms til de det gjelder

Testene hentes av foresatte og gjennomføres hjemme.

__________________

Informasjon fra Bergen kommune:

Rutiner for testing ved smitteutbrudd

 • Testing utføres av elev/ pårørende. Testen er enkel å utføre med eller uten bistand fra foresatte.
 • I tilfeller hvor det ikke er mulig for elev/ foresatte å gjennomføre selvtest, gjennomføres testing enten på kommunal teststasjon eller hos privat helsetjeneste.
 • Elever i ungdomsskolen gjennomfører testing 2 ganger ukentlig.

Negativt testresultat

 • Når negativt testresultat foreligger, kan eleven komme tilbake til skolen.

 Positivt prøveresultat

 • Ved positivt prøveresultat skal eleven ikke møte på skolen, og isolere seg.
 • Melding foretas som omtalt i avsnittet «Melding om smittet elev» under.
 • Ved positivt prøvesvar foretar ansvarsvakt/ smittesporer sporing av den aktuelle personen.
 • Øvrige personer som allerede er i gang med hjemmetesting, som ikke er nære nærkontakter til den nyoppdagede smittede, fortsetter jevnlig testing

Melding av smittet elev

 • Smitte påvist ved hurtigtest/ selvtest
  • Foresatte/elev oppfordres til å melde smitte til skolen.
  • Dersom det ikke ønskes å melde til skole, kan foresatte melde direkte til ansvarsvakt for smittesporingsteamet på epost til hurtigtest.smittesporing@bergen.kommune.no. Foresatte oppgir sitt telefonnummer og navn på aktuell skole/barnehage. Deretter blir foresatt kontaktet av smittesporingsteamet. Alternativ kan foresatte ringe til smittevernkontoret.

Elever som er beskyttet og ikke regnes som nærkontakter:

 • Elever som har gjennomgått covid-19 i løpet av siste 12 måneder.
 • Elever som har fått 1 vaksinedose mellom 3 og 15 uker før eksponering kan unngå karantene dersom de tester seg med PCR mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.
 • Fullvaksinerte