Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referat fra FAU 8. jan. 2020

Vedlagt følger referat fra møte i FAU 8. jan. 2020.

Årshjul for arbeidet i FAU

FAU har utarbeidet et årshjul for FAU Hordvik sine oppgaver og aktiviteter.

Referat fra møte i FAU 26. nov. 2019

FAU hadde møte 26. nov. 2019.

Informasjon fra FAU

FAU (Foreldrerådets Arbeids Utvalg) er godt i gang med ulike arbeidsoppgaver. FAU er en gruppe foreldre fra alle trinn som jobber for at barna våre skal ha det best mulig på skolen.