Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Informasjon til elever og foresatte

Nå har vi gjennomført to uker med hjemmeopplæring og gjort erfaringer som vi tar med oss inn i videre planlegging.

Kontakt med skolehelsetjenesten mens skolen er stengt (KOPI)

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig, selv om skolen er stengt.

Kriterier for omsorgstilbud

Gjeldende fra mandag 23. mars har helsedirektoratet utvidet kriteriene for omsorgstilbud for elever som har foreldre som jobber med samfunnskritiske funksjoner, samt barn med særlige omsorgsbehov.

Kontakt med skolehelsetjenesten mens skolen er stengt

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig, selv om skolen er stengt.

Omsorgstilbud ifm stenging av skolen

Skolen må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Stenging av skolen

Oppdatert informasjon 12. mars kl. 15.00: For å begrense koronasmitten har nasjonale myndigheter i dag besluttet å stenge alle skoler og barnehager fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00.

Unngå smitte av virus

Koronavirus er påvist i Bergen. For tiden er det også utbrudd av influensa, og det er mange av de samme tiltakene vi kan gjøre for å unngå smitte av koronavirus og influensa.

Barnas læringsmiljø - foreldrenes påvirkningsmulighet

12. febr. 2020 hadde vi foreldremøte for samtlige trinn. Hanne Steen som jobber ved BKL, Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, var foreleser.

Innskriving av nye 1. klassinger

Innskriving av nye elever til 1. årstrinn, med oppstart mandag 17. aug. 2020 har startet.

1.trinn uke 5

Denne uken har det skjedd mye spennende på 1.trinn.