Om oss

Introduksjonssenteret for flyktninger er kommunens flyktningtjeneste. Vår oppgave er å bosette flyktninger og drifte introduksjonsprogrammet.

Introduksjonssenterets ansvar

  • Mottak og bosetting av flyktninger i Bergen kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)  
  • Bistand og veiledning i en etableringsfase i forbindelse med bosetting 
  • Drift, oppfølging og utvikling av introduksjonsprogrammet

Organisering og samarbeid

Introduksjonssenteret er en enhet under Etat for inkludering, som tilhører Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. Enheten ledes av Carjet Demir og har fem avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. 

Inntak og bosetting 1 og 2 
Inntak og bosetting (InBo) står for bosettingen av flyktninger i kommunen. InBo 1 bosetter hovedsakelig i kommunale boliger tildelt av Boligetaten, mens InBo 2 primært bosetter i private utleieboliger gjennom ordningen avtalt selvbosetting. Avdelingene gir videre veiledning i en etableringsfase i samarbeid med andre aktuelle instanser. 

Kvalifisering 1, 2 og 3
Kvalifiseringsavdelingene arbeider med drift og koordinering av kommunens introduksjonsprogram. Avdelingene følger opp deltakere på individnivå og tilrettelegger for innhold i programmet i samarbeid med Bergen læringssenter, Grunnskole for voksne og andre samarbeidsparter. 

Enheten samarbeider tett med andre instanser og organisasjoner innenfor det offentlige og frivilligheten, inkludert sosiale tjenester, helsetjenester, skoler, barnehager og barnevern. 

Bosettingsvedtak

Bystyret i Bergen vedtar hvert år hvor mange som skal bosettes i kommunen. I 2024 er vedtaket på 1000 flyktninger. I 2023 ble det bosatt 1037 flyktninger i kommunen.

Introduksjonssenteret bosetter flyktninger fra over 20 ulike land. Flertallet av de bosatte er fra Ukraina, mens rundt 24% er barn. Enheten bosetter også en andel kvoteflyktninger hvert år.  

Vil du jobbe hos oss? 

Hos Introduksjonssenteret arbeider integreringskonsulenter, saksbehandlere, boveiledere, miljøterapeuter, jobbspesialister og andre fagpersoner med oppgaver knyttet til bosetting, veiledning, etablering, saksbehandling, oppfølging og tilrettelegging. Som ansatt er man en del av et engasjert miljø som bidrar til å gjøre hverdagen for mennesker på flukt bedre. Ledige stillinger lyses ut på finn.no