Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

Samarbeidsutvalg(SU) og skolemiljøutvalg(SMU) 2020/2021

Alle grunnskoler har ulike organ for brukermedvirkning. Skolen skal ha et samarbeidsutvalg, et skolemiljøutvalg, et elevråd, et foreldreråd og et arbeidsutvalg for foreldrerådet.