Gå tilbake til:
Du er her:

Leirvikåsen 9 avlastningsbolig

Avlastningsboligen tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov.

Nøkkelinformasjon

  • Barn og unge i alderen 6 – 35 år med ulike utviklingshemninger og autisme, primært barn som trenger tett oppfølging.
  • Heldøgns omsorgs- og oppveksttilbud.
  • Avlasting fra 18 døgn i halvåret og oppover.
  • Det er 5 plasser i boligen

Hverdagen i avlastningsboligen

Brukerne kommer til avlastningen etter dagtilbud og spiser middag før man følger opp aktiviteter for den enkelte ut fra deres behov og ønsker. 

I helgene og på fridager er det mer tid til rådighet og brukerne kan delta i aktiviteter som er lenger unna og dra på lengre turer til for eksempel Osbadet eller kjøre et sted å gå tur. 

Vi har et fint uteområde med ballbinge og lekeapparater som benyttes på ettermiddager og i helger.

Kompetanse

Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse fordelt på ca. 17 årsverk. Det er for tiden vernepleiere, sykepleiere, førskolelærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. I tillegg har vi mange flotte assistenter som bidrar med sin kompetanse og erfaring for å gi brukerne en meningsfull hverdag.

Det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen. Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, skole, dagsenter og spesialisthelsetjenesten. 

Antall døgn man får plass i en avlastningsbolig avgjøres av forvaltningsenheten. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende. Det er foreldrene selv som må søke om avlastning. 

Søknadsskjema finner du her:
Bergen kommune - Søknad om pleie- og omsorgstjenester