Gå tilbake til:
Du er her:
Vinter på Liland skole
Vinter på Liland skole
Bilde: Ebbe Klyve

Liland skole- litt historikk

Det har vært skole på Liland fra ca.1880. Det gamle skolehuset står på andre siden av veien, men det er ombygd til bolighus.

Det neste skolebygget var plassert der Gamlebygget står i dag, men det ble revet da det "nye" huset ble bygget, omkring 1940.

Nytt skolehus kostet den gangen 300.000 kroner, mens utbygningen som ble gjennomført på midten av 1990-talet, hadde en kostnadsramme på 9,5 millioner kroner.

I det nåværende SFO - huset bodde det to lærerfamilier helt til Liland helselag  fikk leie det til barnehagen som de først hadde startet opp på klasserom nr. 4.  Nå  er skolehelsetjenesten i 2. etasje av det hvite huset, mens SFO har base i resten av huset.  Vi har hatt SFO- ordning siden 1991 og skolen brukte i begynnelsen Liland  ungdomshus til SFO.

Paviljongen på andre siden av skoleplassen var ferdig i 1968, og den er senere påbygd med flere klasserom.

Det nyeste, røde bygget langs Lilandsvegen var i hovedsak tiltenkt 6-åringer, men nå har vi to vanlige klasserom i hver etasje der. Bygget sto ferdig i 1995.  Våren 2001 fikk vi også nytt uværsskur midt på skoleplassen.

Vi har fått nye ventilasjonsanlegg i gamlebygget og i den eldste del av paviljongen. 

Liland skole hadde 492 elever ved tusenårsskiftet, men elevtallet har minket for hvert år i det siste. Skoleåret 2021/2022 har vi ca. 270 elever. Prognosene sier at elevtallet vil øke de kommende årene. 

SFO har i dag ca.100 elever ved skolestart og er åpen fra kl. 7.30 til 16.30 alle skoledager og i tillegg 30 dager med skolefri.

Audhild Kjeilen er SFO-avdelingsleder, Ingjerd Wergeland er kontorfullmektig, Øygunn Foss Lillealtern og Einar Osland er avdelingsledere i skolen og Ebbe Klyve er rektor.

Liland skole 1900
Liland skole 1900
Bilde: null
Nye Liland skole 1939
Nye Liland skole 1939
Bilde: null
Liland skole 2010
Liland skole 2010
Bilde: null