Gå tilbake til:
Du er her:
FAU
FAU

FAU Liland skole

FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle.


Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At foreldrenes synspunkter blir hørt og tatt hensyn til og at foreldrenes stemme er representert.

FAU samarbeider med:
- Skolens ledelse og ansatte
- Elevrådet
- Foreldrekontaktene
- Resten av foreldrene ved skolen

På samme måte som skolen har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer, har du som forelder ansvar for å engasjere deg. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta i og bruke FAU aktivt, enten som representant eller på andre måter. Slik er du med på å forme hverdagen til barna, samtidig som du setter et godt eksempel. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk.

På Liland skole velges det en FAU-representant i hver klasse hvert år. Hver representant sitter i 2 år. Hver klasse har altså to overlappende FAU-representanter (utenom 1.trinn). På denne måten sikrer vi kontinuitet i arbeidet. Alle representanter stiller FAU-møtene og er med i ulike arbeids/interessegrupper.
 

På Liland skole har vi følgende arbeidsgrupper:

- Trafikk 
- 17.mai
- FauBa (FAUs barneaktiviteter)
- SFO
- Skoledans
- Miljø
- TV-aksjonen

Skoleåret 21/22 ser FAUs styre slik ut:

Leder: Kristin Edvardsen Engeberg 3B
Nestleder: Martine Rekstad 1B
Kasserer: Liv-Ane Engelsen Grande 2A

Vi ønsker engasjerte foreldre som involverer seg i barnas skolehverdag. Ta gjerne kontakt med klassens FAU-representant eller direkte med FAU.

Kontakt FAU på e-post:

lilandskolefau@gmail.com