Om oss

Ved behov for hjelp i en vanskelig livssituasjon eller i krise, ring for råd og veiledning eller timeavtale. Livskrisehjelpen kan formidle kontakt til kommunens kriseteam ved alvorlige hendelser.

Mer informasjon om arbeidet vårt finner du her: 
Hjelp til mennesker i livskrise