Lynghaug skole
Lynghaug skole

Litt generelt om skolen vår

Lynghaug skole ble åpnet i 1971, og framstår i dag som en sprek 53-åring både i form og innhold.

Skoleåret 2023/24 har vi 14 klasser på skolen vår; 5 klasser på 8., 5 klasser på 9., 4 klasser på 10. trinn og 2 Innføringsklasser.  Ledelsen består at rektor og tre avdelingsledere. Avdelingslederne er tilknyttet trinn, og følger elever og ansatte gjennom tre år. Ellers er vi organisert i forskjellige gruppekonstellasjoner, som for eksempel trinn- og fagseksjoner. 

I de senere år har det vært mye snakk om forfalne skolebygg i Bergen kommune. Heldigvis har skolen vår fått jevnlig vedlikehold. Vi er i kontinuerlig og konstruktiv dialog med Bergen kommune om viktigheten av at dette fortsetter. 

Vi er en skole som er opptatt av å se hele eleven. Vi satser ekstra på de praktisk estetiske fagene, og gjennomfører store og samlende fellesarrangementer hvert år. Dessuten er hele personalet skolert i Samspillsmetoden Dialog. Her fokuseres det på relasjonsbygging og sammenhengen mellom relasjoner og læringsmiljø. Vi er også sertifisert som Olweus-skole. Dette programmet bidrar til å forebygge og avdekke mobbing og annen antisosial adferd.

Vi har over mange år jobbet systematisk med Fagfornyelsen og de nye læreplanene. Forrige skoleår ble vi resertifisert som dysleksivennlig skole. Dette skoleåret fortsetter vi å jobbe med Fagfornyelsen, Olweus-programmet og Dysleksivennlig skole.

Alle elevene våre får uttdelt egen Chromebook ved skolestart. Vi opplever at denne satsingen har gjort det enklere for elever og ansatte å ta i bruk de ulike digitale hjelpemidlene som er tilgjengelige. 

Vi er opptatt av å være i god dialog med foresatte, og ber om at foresatte tar raskt kontakt med oss om det er noe som trenger oppklaring, eller på annen måte må gripes tak i. Vi ber også om tilbakemelding på det som fungerer godt - da vil vi prøve å gjøre mer av nettopp det.

Mvh

Ivar Eiken, rektor

 

Litt generelt om skolen vår bilde
 
Bilde: null