RSS

Råd og utvalg

Referat fra møte i SU torsdag 27. april 2023

Torsdag 27. april hadde vi møte i SU. Vedlagt finnere dere et kort referat.