Skolehelsetjenesten ved Lynghaug skole

Skolehelsetjenesten ved Lynghaug skole består av helsesykepleier Karoline. Dette er et lavterskeltilbud der elever og foresatte kan ta kontakt ved behov.

 

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen/mobil alle ukedager fra klokken 8.00-15.30, med unntak av tirsdager (tilgjengelig 11.30-14.30)  Mail: karoline.meidell@bergen.kommune.no

 Kom innom, ring eller send en sms for å avtale tid!

 Mobil :40808503          Telefon: kontor  53036210 

Mail: karoline.meidell@bergen.kommune.no / Helsestasjoner.Fyllingsdalen@bergen.kommune.no

 

  

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste