Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Lynghaug skole

Skolehelsetjenesten ved Lynghaug skole består av helsesykepleier Karoline Meidell og skolelege Jørgen Lavik. Dette er et lavterskeltilbud der elever og foresatte kan ta kontakt ved behov.

Helsesykepleier Karoline Meidell er til stede mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Telefon: 53036210 eller 40813510. (08:00-15:00)

Mail: karoline.meidell@bergen.kommune.no / Helsestasjoner.Fyllingsdalen@bergen.kommune.no

Skolelege er til stede hver torsdag før lunsj.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste