Skolebiblioteket på Lynghaug

Biblioteket er en del av Studiehallen på skolen. Her er et stort utvalg av skjønnlitteratur og faglitteratur.

 

Alle skolens elever har lånekort, og bøker som lånes, inkludert lærebøker, skal registreres i skolens bokbase.