ENT3R leksehjelp og realfagstrening

ENT3R leksehjelp og realfagstrening er et gratis studentdrevet motivasjonsprogram som Bergen kommune har tilbud om til elever i 10. klasse.

Ingeniørstudenter fra Høgskolen på Vestland, avdeling Bergen, gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse. Elevene melder seg selv på ENT3r og timene foregår på Høgskolen på Vestland, Campus Kronstad.

For mer informasjon tilbudet og påmelding se vedlagt film og les vedlagt informasjon.
ENT3R realfagstrening (film)