Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer.

Fredag 26. mai 2023 får elevene på 8., 9. og 10. trinn utdelt standpunktkarakterene sine.

Følgende standpunktkarakterer er gitt ut:

8. trinn: valgfag
9. trinn: valgfag og mat og helse
10. trinn: alle karakterene

Informasjon om klagerett finner du på lenken under. 
Vi gjør oppmerksom på at det kun kan klages på formelle feil ved karakterfastsettelsen - ikke selve karakteren. 
Dersom du mener at en standpunktkarakter er satt på et feilaktig juridisk grunnlag, ber vi om at du tar kontakt med skolen før du eventuelt utarbeider en formell klage.

Vennligst se vedlegg: