Nasjonale prøver høsten 2023

Nasjonale prøver gjennomføres i september.

8. trinn og 9.trinn gjennomfører nasjonale prøver i september. Info om nasjonale prøver finner du her:

Hva er nasjonale prøver