Ordensregler for Lynghaug skole

Ordensregelene er i hovedsak like for alle skolene i Bergen kommune. Noen punkter er likevel særegne for den enkelte skole.

Ordensreglene blir gjennomgått med elevene i de ulike klassene. Vi ber om at også foresatte gjør seg kjent med ordensreglene.

Vedlagt finner du ordensreglene for Lynghaug skole og forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen.

Vedlegg