Ferie og fridager ved Møhlenpris oppveksttun skole

Alle datoer gjelder fra og med til og med.
Oversikten viser kommende ferie og fridager. Vis passerte ferie og fridager
Skoleruten for neste barnehage-/skoleår er klar 1. februar.

-

Legg "Ferie og fridager for - " i kalenderen din

 • -
  Juleferie
  • SFO åpen

 • Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)
  • SFO åpen
 • Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)
  • SFO åpen

 • -
  Vinterferie (gjelder ikke SFO og barnehager)
  • SFO åpen -

 • -
  Påskeferie
  • SFO åpen -

 • Fridag for skoler, SFO og barnehager
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)
  • SFO åpen
 • Nasjonaldag
 • 2.pinsedag

 • Siste skoledag
 • Siste dag i SFO