Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Handlingsplan mot krenkende atferd

Møhlenpris oppveksttun skole arbeider for at den enkelte elev skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen. Her finner du vår handlingsplan mot krenkende atferd.

Sammen for kvalitet

Det er laget en brosjyre som presenterer hovedtrekkene i Sammen for kvalitet - Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/13-2015/16.

Strategisk plan

Skolens strategiske plan kan lese den her.

Sammen for kvalitet - læring

«Sammen for kvalitet - læring» er Bergen kommune sin plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen.