Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

Foreldreutvalget for grunnskolen

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.