RSS

Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldreutvalget for grunnskolen

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.