Råd om syke skolebarn og småskader

Er du noen gang i tvil om barnet ditt er frisk nok til å gå på skolen?

Lurer du på hvordan behandle små skader hos barneskole barn?

Vedlagt finner du noen råd som kanskje kan være til hjelp.

Det er ikke skolehelsetjenesten sin oppgave å behandle syke skolebarn Det er foresatte som har ansvaret for sine barns helse. Skolehelsetjenesten vil være behjelpelig med råd, veiledning og henvisning. Vi kan i samarbeid med foresatte henvise barnet til spesialist. Ansvaret for å følge opp behandling og tiltak for barna ligger hos foresatte og fastlegen.

Ved akutt sykdom ta kontakt med Bergen Legevakt (Solheimsgaten 9, tlf 55568760). Kontaktinformasjon finner du her:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-legevakt

Vedlegg